Ylä-Savon kotihoidon kustannuslaskentahanke

Henkilökohtainen budjetti

FCG toteutti Ylä-Savon kotihoidossa kustannuslaskennan, joka liittyi kuntayhtymän kokeiluun Ihminen edellä -valinnanvapaushankkeessa. Siinä kokeiltiin henkilökohtaisen budjetin käyttöä ja tavoitteena oli luoda yhtenäinen, skaalautuva maakunnallinen toimintamalli.


Asiakas sai asiantuntija-apua kotihoitokäynnin tuotteistukseen FCG:ltä.

Projektissa laskettiin omakustannushinnat kotihoidon käynneille. Tuloksena saatiin lähihoitajien ja sairaanhoitajien käyntikohtaiset kustannukset eri pituisille käynneille kustannus per potilas (KPP) -laskentamallilla. Laskenta tehtiin sekä käynti- että minuuttikohtaisella laskentatavalla aika- ja toimintoperusteisesti.

Ammattiryhmien eri pituisten käyntien omakustannustietojen avulla voidaan suunnitella palvelusuunnitelmien mukaiset käynnit, joissa on huomioitu asiakkaiden erilaiset hoidon ja hoivan tarpeet. Tieto kustannuksista auttaa myös suunnittelemaan toimintaa ja taloutta kokonaisuuden kannalta järkevämmin. Myös ulkopuolelta ostettavien palvelujen sisältöä on helpompi arvioida.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Virpi Pitkänen 044-7844 572