NordDRG tuottaa erikoissairaanhoidon potilaskirjon ja hoidon kustannukset

Mies tabletilla

 

NordDRG (Nordic Diagnosis Related Groups) on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Työkalun avulla on mahdollista nähdä, mistä kaikesta erikoissairaanhoito koostuu ja mistä siinä laskutetaan.

Järjestelmän avulla voidaan suunnitella ja seurata toimintaa sekä tarkastella kirjaamisen laatua. Myös terveydenhoidon- ja sairaalakustannusten ennakointi on mahdollista. Pitkällä aikavälillä saadaan sairaalakohtaista tietoa, jonka avulla toiminnan ja talouden suunnittelu helpottuu.


NordDRG-järjestelmä mahdollistaa vertailut

Järjestelmän tuottaman tiedon perusteella voidaan vertailla sairaaloiden toimintaa keskenään. Koska eri sairaaloilla on erilaisia potilaita, vertailu tapahtuu samantyyppisten sairaaloiden kesken. Yliopistollisia sairaaloita, keskussairaaloita ja aluesairaaloita voidaan siis verrata vain kaltaistensa kesken.
 

Oikeudenmukainen hinnoitteluväline

NordDRG-järjestelmä perustuu keskikustannuksiin. Käynnit ja hoitojaksot jakautuvat DRG-ryhmiin, jotka ovat lääketieteellisesti mielekkkäitä ja kustannuksiltaan yhteneväisiä. Hinnoitteluvälineenä se tasoittaa riskiä tuottajan ja tilaajan välillä.

Kaikki potilasta koskevat toiminnot (toimenpiteet, laboratoriotutkimukset, kuvantaminen jne) ja niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat potilaan kyseiseen hoitojaksoon tai käyntiin. Tieto syntyy rutiinisti hoitoprosessissa kerättävästä informaatiosta. Tiedon tallennuksessa noudatetaan yleisiä periaatteita, jotka määräytyvät WHO:n ja kansallisten ohjeiden sekä kliinisen käytännön mukaan.

Lue lisää myös Kuntaliiton potilasryhmittely- ja tuotteistusjärjestelmät  sekä Nordic Casemix Centren -sivulta.