Kompassi kartoittaa asiakkaan tilanteen

kompassi

 

Asiakkaan kokonaistilannetta voi olla vaikea hahmottaa varsinkin silloin, kun siihen liittyy useita toimijoita. Kompassi-palvelun ydinajatuksena on tarjota asiakkaalle helposti lähestyttävä ja havainnollinen tapa kertoa elämäntilanteestaan. Kompassi visualisoi tilanteen keskeisillä elämänalueilla ja tekee näkyväksi tarpeellisen palveluverkoston.

Asiakas vastaa kysymyksiin seitsemältä elämänalueelta. Ne ovat työllistyvyys, terveys, psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky, arjen sujuvuus, talous, osallisuus ja sosiaalinen tilanne ja osaaminen. Kuhunkin sektoriin liittyy syventäviä kysymyksiä.

Kompassilla tehdään näkyväksi toimijaverkostoa ja yhteistyötä, ja se antaa johtamiselle työkalun tulosseurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin. Pitkällä aikavälillä Kompassi kertoo, mitkä palvelut toimivat, mitä puuttuu ja mitä pitää edelleen kehittää.

Kompassia on helppo käyttää tabletilla, ja se tukee asiakkaan ja asiakaspalvelijan välistä vuoropuhelua.

 

Tutustu Kompassin esittelyyn

 Kompassi on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen verkkopohjainen työkalu ja menetelmä, jonka tarkoitus on edistää vuorovaikutusta ja ...