ITE–menetelmä laadunhallintaan

ITE-menetelma

ITE-arviointimenetelmä on toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen tarkoitettu ketterä työyhteisöllinen väline. Menetelmä on helppokäyttöinen, siksi se onkin usein ensimmäinen askel kohti järjestelmällistä laadunhallintaa. ITE-menetelmää voi käyttää kuka tahansa työnsä laadusta ja sen kehittämisestä kiinnostunut: yksityiset ja julkiset työyhteisöt, ammatissa toimivat ja vapaaehtoiset. 

 

Laadunhallinnan tavoitteena tehdä asiat paremmin

ITE-arviointi käynnistyy päätöksestä arvioida ja kehittää toimintaa. Arviointi käynnistyy suunnitteluvaiheella ja etenee kyselyn toteutuksesta työyhteisölliseen tulosten tarkasteluun ja päätelmien tekoon. Menetelmä tuo näkyviin työyhteisön ja toiminnan vahvuudet sekä kehittämiskohteet. Näin se toimii myös toiminnan jatkokehitystyön pohjana. 


Toiminnan itsearvioinnilla kohti yhteistä päämäärää

ITE-arviointi soveltuu alasta riippumatta kaikille työyhteisöille tai toimijoille. Menetelmässä työyhteisön jäsenet tekevät sähköisen, työyhteisöä koskevan itsearvioinnin. Arvioinnin osa-alueita ovat mm.

  • toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
  • henkilöstö ja johtaminen
  • viestintä ja yhteistyö

Tuloksia käsitellään työyhteisöllisestä näkökulmasta yhteisesti keskustellen ja päätöksiä tehden. Tuloksista pystytään helposti muodostamaan visuaalinen raportti, joka mahdollistaa vertailun aiempiin itsearvioihin. Näin laadun kehittäminen liittyy luontevasti osaksi muuta vuosittaista suunnittelu- ja arviointisykliä. 

Prosessin tuloksena syntyy oivalluksia ja tavoitteita, joihin koko työyhteisö sitoutuu.

ITE-arviointimenetelmää säännöllisesti käyttävillä on mahdollisuus saada organisaatiolleen tai työyhteisölleen FCG:n laadunhallintatunnustus. Menetelmän käyttäminen auttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontasuunnitelman kirjaamistyössä.

ITE-menetelmä on kehitetty Kuntaliitossa yhteistyössä laadunhallinnan asiantuntijoiden kanssa. Kehitystyö on perustunut mm. ISO-, EFQM-, SHQS-, BSC ja CAF-laadunhallintajärjestelmiin. Menetelmän oikeudet siirtyivät kesäkuussa 2018 Kuntaliitolta FCG Konsultoinnille, joka myös ylläpitää sitä. Menetelmää kehitetään ja se pilotoidaan viimeistään syksyllä 2019.