ARVOA-menetelmä perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakastyöhön

ARVOA-menetelmä ja lastensuojelun asiakastyöhön


Selainpohjainen ARVOA-menetelmä auttaa työntekijää kartoittamaan asiakasperheen toimintakyvyn, kuormituksen ja voimavarat. Näin perhe voidaan ohjata juuri sitä parhaiten tukeviin palveluihin. 

Apua palvelusuunnitelman tekemiseen
• Menetelmän avulla tuodaan näkyväksi asiakasperheen toimintakyky sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta helposti ymmärrettävänä kuvaajana. Menetelmän tuottamaa tietoa voidaan käyttää perustana asiakasperheen palvelusuunnitelmalle.

Helposti käyttöön
• Menetelmä toimii selainpohjaisella sovelluksella, joten sen käyttöönottaminen on helppoa. Arvioinnin tekeminen on nopeaa sekä työntekijälle että asiakkaalle, joka voi täyttää itsearviointilomakkeen myös omatoimisesti verkossa.
• Arvioinnin jälkeen työntekijä näkee heti muutokset perheen toimintakyvyssä ja avuntarpeessa.

Päätöksenteon tukena
• ARVOA-menetelmän avulla saadaan tuotettua asiakas-, yksikkö- ja organisaatiotason raportit. Tietojen avulla voidaan seurata palveluiden vaikuttavuutta ja verrata yksittäisiä toimipisteitä toisiinsa. Aineiston avulla on myös mahdollista toteuttaa rekisterinpitäjäkohtainen tai alueellinen poikkileikkaustutkimus.

ARVOA-menetelmän hinnoittelu perustuu kunnan väestöpohjaan. Sen kehitystyö siirtyi Kuntaliitolta FCG:lle tänä syksynä.

 

Haluatko lisää tietoa ARVOA-menetelmä? Ota yhteyttä!
satu.kainulainen@fcg.fi tai arvoa@fcg.fi
040-8200878