Sote-konsultointi

Sotekonsultointi

FCG Konsultointi ylläpitää ja kehittää useita sosiaali- ja terveydenhuollon luokitusjärjestelmiä analysoinnin, seurannan ja johtamisen tueksi.

Olemme perehtyneet erityisesti kunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen ja arviointiin, talous- ja palvelutarve-ennusteiden laadintaan, palveluverkkojen suunnitteluun sekä kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurantaan.

Tässä työssä hyödynnämme Sähköistä hyvinvointikertomusta, FCG:n vahvoja luokitustuotteita ja analysointivälineitä, tutkimusosaamista ja sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostojamme.

Tarjoamme asiakkaan tarpeiden mukaan räärälöityä konsultointia

  • palveluiden saatavuuden parantaminen
  • digitaalisten työkalujen käyttöönotto
  • tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi.