Sotekonsultointi päätöksenteon tueksi

sotekonsultointi

 

FCG tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon johdon konsultoinnin asiantuntijapalveluja. Vahvuuksiamme ovat vahva substanssiosaaminen, asiantuntijoidemme korkea koulutustaso ja vankka työ- ja asiakaskokemus sekä Suomessa että ulkomailla. Räätälöimme palvelut aina asiakkaan tarpeen pohjalta.

Sote-palvelumme jaetaan viiteen kategoriaan: asiakas,-  prosessi,- henkilöstö,- talouskonsultointiin sekä organisaation johdon muutos- ja strategiavalmennukseen.
 

Sote-kaavio

Asiakasanalyysit

 • Toimintakyvyn arvioinnit toimintakykymittaritietoa hyödyntämällä
 • Hoito- ja palvelusuunnitelmien auditoinnit
 • Kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi
 • Palveluohjauksen kehittäminen
 • Digitaalisten palveluiden kehittäminen.

Prosessianalyysit

 • Hoitoketjujen kehittäminen (lean)
 • Kriteereiden yhtenäistäminen
 • Toimintamallien yhtenäistäminen
 • Palveluiden integraatio.

Henkilöstöanalyysit

 • Yksilön ja työyhteisön kehittäminen
 • Työhyvinvointi ja työsuojelu
 • HR-kehittämispalvelut.

Talousanalyysit

 • Tuottavuusanalyysit
 • Kustannusvaikuttavuuden arviointi
 • Sopimuksiin perustuva laskutus, taloudellisen riskin jako, kannattavan kompensaatiotason arviointi
 • Prosessit sekä asiakaskokonaisuuksiin liittyvien kehittämistoimien arviointi.

Johtamisen ja muutosjohtamisen tuki

 • Strategiat, strateginen johtaminen
 • Auditointi- ja laadunhallintapalvelut
 • Valvonta-, omavalvonta- ja itsearvioinnin palvelut.