Uudistuvan sote-johtamisen ratkaisut

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on haastavaa ja vaatii yhteistyötä monen toimijan kesken. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja hyvinvoinnista. Ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan kuitenkin myös paikallistason ja yksilötason tietoa. Keskeinen lähtökohta on aina asiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi sekä potilastietojärjestelmiin rutiinisti kirjattava tieto.

Päätöksenteon kannalta oleellista on, että tieto on ajantasaista ja luotettavaa. Siihen FCG tarjoaa parhaat työkalut ja ratkaisut.