Luokitusjärjestelmien jatkuva kehitystyö on välttämätöntä

Kehitämme luokitusjärjestelmien tuottaman tiedon monipuolista hyödyntämistä. Tavoitteemme on tuoda uusimmat ideat käyttöön mahdollisimman nopeasti ja edistää tiedolla johtamista yhdessä organisaatioiden kanssa. 

Mittareiden ja luokittelujen kehitystyössä pääpaino on niiden sisällössä sekä tiedon hyödyntämisen monipuolisessa kehittämisessä. Tavoitteenamme on termistön, kriteerien ja sisällön ajantasaistaminen sekä menetelmien käytettävyyden parantaminen.