TUVA®-mittarin kehittämistyön tuloksia

mittari

Mittarin jatkuva kehitystyö on edellytys mittarin tuottaman tiedon monipuoliselle käytölle. Hyvä kehitystyö lähtee asiakkaan tarpeista käsin yhdistäen mielenterveysasiakkaan, työntekijän sekä tietojohtamisen tarpeet. Siinä tärkeänä osana ovat yhteistyökumppanien kokemukset ja näkemykset mittarin hyödynnettävyydestä ja toiveista.

Vuonna 2017 kehitettiin TUVA®-indeksin testiversio, joka on nyt päivitetty. TUVA®-indeksin avulla voidaan mielenterveysasiakkaille antaa suuntaa antava palvelutaso. Toisin sanoen indeksiä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan asiakkaalle hänen toimintakykyynsä ja avuntarpeeseensa sopivinta palvelutasoa 

TUVA®-mittarin sisältö ja kattavuutta on verrattu ICF-luokitukseen. Sitä varten tarkastettiin, mihin ICF-luokituksen osa-alueisiin ja koodeihin TUVA®-mittarin sisältö siltautuu. TUVA®-mittarin sisältö siltautuu yhteensä 89 ICF:n kuvauskoodiin.