Perusterveydenhuollon kirjaamisessa paljon kehittämisen varaa

tietokone

Perusterveydenhuollon avohoidon palvelutuotanto ja asiakaskirjo on nyt kartoitettu ensimmäistä kertaa maakunnittain FCG:n ja THL:n tuotteistuksen pilottihankkeessa. Tuotteistuksessa kuvataan asiakkaiden saamat palvelut ja hoidetut terveysongelmat hallittavissa olevina, kliinisesti ja kustannuksiltaan samankaltaisina kokonaisuuksina. 

Pilotoinnissa havaittiin, että palvelutuotanto eroaa eri maakunnissa huomattavasti. Eroja on esimerkiksi kirjaamisessa, ammattiryhmien välisessä työnjaossa ja kustannuksissa. Tuotteistus tukee sekä kliinisen työn että talousohjauksen seurantaa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä.  Yhteistyötä tehdään Kuntaliiton vahvalla tuella.


Lue uutinen >
Tutustu julkaisuun >

Tutustu potilasluokitteluun >