PYLL-analyysi (Potentia Years of Life Lost) 2017 Salon kaupungille

salo

Työ sisälsi kvantitatiivisten PYLL-tunnuslukujen laskennan WHO:n kuolinsyyluokituksen mukaisesti. Lisäksi PYLL-tunnuslukujen perusteella laaditiin kvalitatiiviset yhteenvedot ja lausunnot Salolle.

 

PYLL-analyysin tavoitteena oli 

  • selvittää, miten PYLL vaihtelee kaupunginosien välillä
  • selvittää ja arvioida, miten eri syistä menetetyt elinvuodet vaihtelevat ja mikä siihen voi olla syynä
  • arvioida väestöryhmien tasa-arvoista terveydentilaa, sen puutteeseen vaikuttavia tekijöitä ja sen saavuttamisen mahdollisuuksia kaupunginosien välisten erojen avulla
  • vähentää ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien määrää
  • edistää kuntalaisten hyvinvointia ja sosioekonomisten terveyserojen kaventumista
  • saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, kun menetettyjen elinvuosien määrä vähenee.

Lausuntojen tekemisen jälkeen kokoonnuttiin paikalliseen työkokoukseen sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden kanssa ja pidettiin seminaari kunnan eri sektorien viranhaltijoille, luottamushenkilöille, kolmannelle sektorille ja yhteistyökumppaneille PYLL:n tunnuslukujen perusteella toimeenpantavien muutosten aikaansaamiseksi.