Saako työssä olla kivaa?  

Työhyvinvointi jää helposti pelkäksi sanaksi, kliseeksi. Kaikki eivät välttämättä edes osaa määritellä, mitä hyvinvointi työssä tarkoittaa. Työelämä uuvuttaa, jaksamisen rajat tulevat päivittäin vastaan ja moni miettii työssä käymisen mielekkyyttä – tästä saamme lukea liki päivittäin tiedotusvälineistä. 
  


Työterveyshuolto on muutoksen edessä pyrkiessään huolehtimaan ennaltaehkäisevästi työn kuormittavuudesta. Fysioterapia-lehdessä (7/18) kysytään Mitä töihin kuuluu? ja otetaan kantaa aiheeseen otsikolla Hyvä paha terveydenhuolto. Esimerkiksi Terveystalo huomioinut ennaltaehkäisevästi työssä jaksamisen työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtävässä kyselyssä ja toimintasuunnitelmassa.

Miksi työssä käymisestä on sitten tullut jaksamista ja onko se kaikille jaksamista? Entä jos onkin heitä, jotka iloitsevat töissä käymisestä? Nauttivat itsensä haastamisesta, rajojen venyttämisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta? Saako työstä nauttia, jos joku toinen voi huonosti tai on uupunut? Entä onko työhyvinvointi kollektiivinen asia: kaikki voivat joko hyvin tai huonosti? Psykologi Pekka Järvinen kyseenalaistaa kivaperusteisen työelämän Helsingin Sanomissa 25.11.2018 ilmestyneessä artikkelissa.  

Yhteiskunta voi välillä hyvin, välillä huonosti. Samoin työelämässä voidaan välillä hyvin, välillä huonosti. Olemme kaikki erilaisia. Jokaisella on omat jaksamisen rajat. Voisiko ajatella niin, että mikäli työ uuvuttaa ja arki tuntuu haastavalta, tämä onkin hälytyskello itselle, että jotain pitäisi tehdä?  
 
Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaan jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Ratkaisu voi olla keskustelu esimiehen kanssa töiden uudelleen järjestelystä, päätös hakeutua muualle töihin tai ottaa jopa sapattivapaata. Voitko ja uskallatko kysyä itseltäsi, teetkö kaikkesi oman jaksamisesi ja hyvinvointisi eteen? Huolehditko ravinnosta, liikunnasta, työn ja vapaa-ajan suhteesta? Jos on huolia, pääsetkö purkamaan niitä?  
 
Heltin työterveyslääkäri Teea Kristiina Tuominen otti blogikirjoituksessaan 7.1.2019 kantaa erityisesti ajatustyöläisten jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Me FCG Konsultoinnin sote-asiantuntijat olemme mitä suurimmassa määrin ajatustyöläisiä. Viime viikolla aloitimme tämän vuoden kokoontumalla Rovaniemelle Korpikuusen ja kannon alle. Teemme työtä ympäri maata ja paljolti etänä. Vastuu työhyvinvoinnista ja ergonomiasta on pitkälti meillä itsellämme. Kuitenkin tietoisuus tiimistä ja yhteinen tekeminen antavat voimia, innostusta ja motivaatiota tehdä työtä tärkeiden asioiden eteen.  
 

porukka


Tänä vuonna hyvinvointi ja sote -tiimin jäsenet panostavat hyvinvointiin mm. osallistumalla yhdessä liikuntatapahtumiin. Hyvinvoiva työntekijä on arvokas. Kun työntekijät voivat hyvin, he jaksavat huolehtia paremmin työtovereistaan, jotka ehkä kaipaavat tukea jaksamiseensa. 
 
Hyvinvoivaa vuotta 2019! 
 
FCG Hyvinvointi- ja sotetiimin puolesta
Kirsi Kumpuvaara-Virkkala
asiantuntija