RAFAELA®-hoitoisuusluokitus tuottaa tietoa potilaan toteutuneesta hoidosta ja tukee hoitotyön resursointia. Se kertoo yksikön tekemästä työstä suhteessa hoitohenkilöstön määrään. Järjestelmän avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos vastaamaan potilaiden hoidon tarvetta.