4.9.2017

Pari vuotta sitten kollegani osastonhoitaja tarvitsi hoitoisuustietoja perustellakseen henkilöresurssin riittämättömyyttä potilaspaikkojen määrän muuttuessa vuodeosastolla, jossa oli kahden eri erikoisalan potilaita.

28.8.2017

Hyvän kirjaamisen edellytys on asiakaslähtöisyys. Näin väitän. Väitteeni perustan omaan kokemukseeni, alan tutkimuksiin ja tapaamieni organisaatioiden työntekijöiden kokemuksiin sekä tietenkin saamiini asiakaspalautteisiin.

22.8.2017

Yhtenäinen, terveysongelmiin pohjautuva potilasryhmittely ja tuotteistus tukevat laadun ja vaikuttavuuden seurannassa tarvittavan tiedon tuottamista.

10.8.2017

Toimiessani hoitotyössä lähiesimiehenä koin ajoittain riittämättömyyttä työmäärän ja -tehtävien edessä. Kohtasin tilanteita, joissa en ollut lainkaan varma siitä, miten minun olisi tullut toimia.

3.8.2017


Hoiva- ja sosiaalialalla vaaditaan laatua ja tuloksia, jotka tulisi todentaa luotettavasti.